Terug naar het overzicht

Wat moet je meenemen?
Inkomsten:
1. Jouw DigiD en DigiD van jeeventuele partner
2. BSN (burgerservicenummer) van je kinderen
3. Jaaropgave 2019
4. Eventueel ontvangen partneralimentatie
5. Negatief inkomen (als je loon of uitkering terug moest betalen)
6. Bij koopwoning: WOZ waarde en de jaaropgaaf van de hypotheek
7. Als je een huis hebt gekocht of verkocht: de afrekening van de notaris
Uitgaven:
1. Betalingsbewijs van giften
2. Betalingsbewijzen van zorgkosten die niet vergoed zijn
3. Betalingsbewijzen van de eigen bijdrage Zvw
4. Betaalde partneralimentatie
5. Betaalde studiekosten als je geen studiefinanciëring krijgt
Alleen als je deze hebt gekregen:
1. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019
2. Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2019

Voor meer informatie over het spreekuur, bel 06 51806891

Verzorgd door
Rijnstad
Datum
dinsdag 25 augustus 2020
Tijd
20:20 tot 20:40
Locatie
Rozet Centrum - spreekkamer 2.02
Volgeboekt
Belastingspreekuur

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar